Vinski podrum

Opći uvjeti izlaganja „Vinski podrum“ 2018.

 

 

Opći uvjeti izlaganja primjenjuju se jednako na sve izlagače sajma vina i delicija "Vinski podrum", koji se održava 17. i 18. svibnja 2019. godine:

 

1. Organizator sajma vina i delicija Vinski podrum je Slobodna Dalmacija (u daljnjem tekstu Organizator).

 

2. Pravo sudjelovanja na vinskom sajmu Vinski podrum imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Narudžbenicu izlagača (u daljnjem tekstu Narudžbenica), te se pridržavaju obveza iz Općih uvjeta.

 

3. Pojedinosti sudjelovanja izlagača na sajmu vina i delicija Vinski podrum utvrđuju se u Narudžbenici. Ovjerena i potpisana Narudžbenica od izlagača, dostavljena Organizatoru smatra se zaključenim pismenim ugovorom. Krajnji rok za podnošenje ovjerene Narudžbenice je 6. svibnja 2019. godine.

 

4. Organizator na temelju zaprimljenih prijava vrši podjelu izložbenog prostora. Ako se pojave nepredviđene okolnosti, Organizator ima pravo opozvati potvrđeni i dodijeliti zamjenski izložbeni prostor u interesu sajma, a izlagač zbog toga nema pravo otkazati sudjelovanje ili postavljati zahtjeve za promjenom, te nema pravo tražiti naknadu štete.

 

5. Pod nazivom "izlagač" organizator smatra sve osobe koje rade po nalogu izlagača.

 

6. Izlagač se obvezuje donijeti vina koja je prijavio, te će ih služiti i/ili prodavati za vrijeme trajanja manifestacije.

 

7. Izlagač je obavezan postaviti vina i/ili delicije na svom štandu i završiti s opremanjem štanda jedan sat prije početka sajamske priredbe.

 

8. Izlagaču nije dopušteno davati u zakup prostor trećoj osobi bez odobrenja Organizatora.

 

9. Organizator tiska katalog sajma u kojem će biti predstavljeni svi pravodobno prijavljeni izlagači. Podatke za unos u katalog te fotografije u visokoj rezoluciji, izlagač je dužan dostaviti, zajedno s prijavom izlagača,  e-mailom najkasnije do 6. svibnja 2019. godine. Izlagač je dužan navesti ime vina, sortu, godinu berbe. Ako izlagač ne dostavi tražene podatke, Organizator će u katalog unijeti podatke koji su mu poznati iz Narudžbenice.

 

10. Za sadržaj unosa u katalog, sadržaj oglasa, kao i za eventualnu štetu nastalu zbog unosa neodgovarajućeg sadržaja, odgovoran je izlagač, pa za sve netočnosti u katalogu i prilogu "Vina" organizator ne preuzima odgovornost.

 

11. Izlagač Narudžbenicom osigurava izložbeni prostor na sajmu vina te vrši plaćanja u roku od 30 dana nakon ispostavljene fakture od strane Organizatora.

 

12. Svi izlagači koji pošalju narudžbenicu do 28. Veljače 2019. ostvaruju popust od 20 posto.

 

13. Popust se odnosi isključivo na iznos najma izlagačkog mjesta i izlagačke pakete  prema cijenama navedenim u Narudžbenici.

 

14. Organizator će nakon završetka izložbe izlagaču dostaviti obračun svih naknadno naručenih i izvršenih usluga.

 

15. Izlagačima nije dopušteno zatvaranje izložbenog prostora prije kraja radnog vremena sajma.

 

16. Obvezu osiguranja izložbenog prostora preuzima organizator. Osiguranje izložaka na svakom pojedinom štandu obveza je izlagača. Organizator izložbe nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačeva vlasništva. Također, nije odgovoran za eventualni nestanak stvari sa štanda u radno vrijeme sajma za posjetitelje.

 

17. Prijava preko Narudžbenice je neopoziva i obavezuje, a otkazivanje je obavezno dostaviti u pisanom obliku. Ako izlagač otkaže sudjelovanje najkasnije 15 dana prije početka izložbe, fakturirat će mu se 20 % ugovorene vrijednosti izložbenog prostora. Za otkazivanje sudjelovanja izlagača u roku od 15 dana i manje od početka izložbe fakturirat će se puna cijena naručenog izložbenog prostora.

 

18. O čišćenju cjelokupnog prostora skrbi Organizator.

 

19. Izlagači su sami odgovorni za unošenje vina/delicija i ostalih eksponata u svom vlasništvu.

 

20. Organizator osigurava četiri gratis parkirališna mjesta, jedno po izložbenom prostoru od 7.30 do 11.30 sati ujutro u oba dana trajanja sajma za unošenje vina i delicija. Izlagač će svoje eksponate unositi u razdoblju od pola sata prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji će mu dostaviti Organizator najkasnije tri dana prije početka sajma. U slučaju da se izlagač iz bilo kojeg razloga ne pridržava rasporeda unošenja eksponata ne smije koristiti gratis parkirališno mjesto osigurano od strane Organizatora te troškove parkiranja snosi sam.

 

21. Organizator ne osigurava parkirališna mjesta u radno vrijeme trajanja sajma te izlagač sam skrbi o parkiranju vozila.

 

22. Eventualne sporove između izlagača i Organizatora stranke će rješavati dogovorno, a ako to ne uspiju, utvrđuje nadležni sud u Splitu.

 

23. Tijekom trajanja sajma izlagačima je dozvoljena prodaja vlastitih proizvoda. Organizator sajma ne sudjeluje u činu prodaje ni na koji način, niti ima direktnu ili indirektnu korist od nje. Izlagač preuzima svu odgovornost za obavljanje prodaje u skladu s važećim propisima i zakonskim aktima Republike Hrvatske. U slučaju da se utvrde bilo kakve nepravilnosti prilikom prodaje proizvoda, izlagač snosi svu proizišlu odgovornost i posljedice.

Login